Home Vitrine frigorifice second hand
Vitrine frigorifice second hand
Procesul frigorific PDF Imprimare Email
Vitrine frigorifice second hand
Scris de claudia   
Joi, 04 Noiembrie 2010 13:26
In anumite conditii este indicat sa se lucreze cu conducte de lungimi diferite. Astfel, de exemplu, daca la un put executat se intilneste un curent puternic de apa in stratul superior, se introduc tuburi suplimentare in dreptul acestui strat pentru a accelera procesul de congelare; practic se reduce la jumatate distanta dintre conducte. Cind conductele sint incastrate intr-un strat impermeabil, excavatiile pot fi incepute chiar daca la o adincime mai mare nu s-a atins inca grosimea necesara de masiv congelat. La puturi extrem de adinci sensul de circulatie a agentului de racire este astfel incit intrarea este prin spatiul inelar si iesirea prin conducta interioara, realizindu-se astfel temperatura cea mai scazuta a solutiei la suprafata. La conducte scurte se recomanda sensul invers de circulatie. Puterea frigorifica a instalatiei se calculeaza dupa metoda prezentata. Drept valori orientative pentru puterea frigorifica a instalatiei se recomanda pentru un metru de put executat prin congelare, 4,6 kW la o temperatura de vaporizare de —25°C sau 116... 185 W pentru 1m de conducta de congelare. Dupa stabilirea numarului conductelor de congelare se aleg pompele de circulatie, care trebuie sa realizeze un regim turbulent de miscare a solutiei. Cunoscind puterea frigorifica se trece la dimensionarea instalatiei frigorifice. In tara noastra, s-a executat in anul 1960, la Godeni, un put de mina cu adincimea de 210 m in teren nesfabilizat, folosind congelarea solului. Instalatia frigorifica utilizata a avut o putere de 1 392 kW la temperatura de vaporizare de — 10°C si condensarea de -j-25°C; sunt montate sase compresoare cu piston de tip 4 AU-20 fabricate de Tehnofrig Cluj-Napoca, sase vaporizatoare imersate si un condensator atmosferic.


INCERCAREA INSTALATIILOR FRIGORIFICE – GENERALITATI - incercarea instalatiilor frigorifice se face in vederea determinarii urmatoarelor marimi principale:
— puterea frigorifica a instalatiei in conditiile functionale fixate de consumator ;
— consumul de putere pentru comprimare ;
— consumul de apa de racire.
La determinarea consumului de putere si a consumului de apa de racire este suficienta citirea unor contoare de energie electrica sau de apa, sau a unor wattmetre, respectiv a unor debitmetre cu dispozitive de strangulare. La determinarea puterii frigorifice a instalatiei problemele sint mai complexe si trebuie definite citeva marimi care se vor utiliza in continuare. Metodele expuse sint preluate din normele germane. Puterea frigorifica totala este. produsul dintre debitul de agent frigorific Q0m si diferenta entalpiilor vaporilor la intrarea in compresorul .. mecanic sau absorbitor si a lichidului la iesirea din condensator sau rezervorul de lichid. Puterea frigorifica neta este produsul dintre debitul de agent frigorific si diferenta entalpiilor agentului frigorific la iesirea din vaporizator si intrarea in el; aceasta putere se mai poate calcula si ca produsul dintre debitul de agent intermediar si diferenta entalpiilor agentului la intrarea in vaporizator si la iesirea din el. Puterea frigorifica utila reprezinta produsul dintre debitul de agent de racire (agentul frigorific, agent intermediar) si diferenta de entalpii ale agentului in doua puncte ale instalatiei, intre care se foloseste efectul de racire (la consumatorul de frig).
GARANTIILE PENTRU INSTALATIILE FRIGORIFICE
Garantiile trebuie astfel concepute incit sa poata fi verificate in timpul incercarilor si in acelasi timp sa fie importante pentru functionarea instalatiei. Obiectele garantiei sint:
— puterea frigorifica totala la temperaturile de vaporizare sau temperatura vaporilor supraincalziti la stutul de aspiratie in compresor 0, temperatura de condensare 0 sau temperatura de subracire a lichidului dupa condensare.
— puterea frigorifica utila la temperaturile de iesire a agentului intermediar din vaporizator 0 a aerului sau apei la intrarea si iesirea din condensator.
— mentinerea unui anumit microclimat intr-un spatiu, caracterizat prin temperatura si umiditatea aerului, in anumite conditii de izolatie si conditii atmosferice exterioare;
— realizarea unui anumit debit de fluid sau de materiale racite, intre anumite limite (racirea unui gaz, racirea sau congelarea unor materiale precum: carne, peste, fructe etc.)
— puterea indicata consumata de compresor P la un regim de temperatura la compresoarele lente cu piston;
— puterea efectiva (sau mecanica) la arborele cotit, pentru compresoarele rotative sau turbocompresoare, in anumite conditii de temperatura si presiune ;
— puterea condensatorului O si debitul de apa de racire la un anumit regim de temperaturi de condensare si a apei de racire.
MASURAREA PUTERII FRIGORIFICE - MASURAREA PUTERII FRIGORIFICE TOTALE - Masurarea directa a debitului de agent frigorific. Debitul de agent frigorific se poate masura direct cu o diafragma montata pe conducta de lichid intre condensator sau subracitor si ventilul de reglaj. La turbocompresoare, la compresoare rapide sau la compresoare cu piston cu mai multi cilindri, debitul de agent frigorific se poate masura cu diafragma si pe conducta de vapori (de aspiratie sau refulare), cu conditia ca vaporii la punctul de masura sa fie supraincalziti si fara ulei. Acest procedeu este aplicabil numai cind procentul de ulei in starea de echilibru in agentul frigorific este mai mic de 1%. Diferenta de presiune la diafragma se poate masura cu un manometru diferential. Presiunea dupa diafragma trebuie sa fie superioara presiunii de saturatie, la temperatura de subracire, pentru evitarea unei vaporizari locale. Agentul frigorific nu trebuie sa contina gaze straine. Trebuie verificat daca in timpul incercarii nu se produce o deplasare de agent frigorific din rezervorul de lichid in vaporizator. Aceasta deplasare se constata cu ajutorul indicatorului de nivel care trebuie sa fie montat la rezervor. Cantitatea deplasata se poate calcula functie de dimensiunile rezervorului si indicatiile sticlei de nivel. Masuratorile trebuie sa dureze minimum 1 ora. in timpul masuratorilor trebuie ca agentul frigorific sa circule uniform. Se recomanda ca, in timpul masurarilor, reglajul debitului de lichid spre vaporizator sa se faca manual. Masurarea indirecta a debitului de agent frigorific. Debitul de agent frigorific se poate stabili si indirect, la instalatii cu condensator racit cu apa, prin masurarea debitului de apa de racire , a ecartului de temperatura pe care se incalzeste apa si a entalpiilor agentului frigorific la intrarea in condensator si la iesire. Entalpia se determina din masurarea presiunii si a temperaturii vaporilor (supraincalziti) la intrarea in condensator; pentru determinarea entalpiei a agentului frigorific lichid ce iese din condensator sau subracitor, este insuficienta masurarea temperaturii lui.

MASURAREA PUTERII FRIGORIFICE UTILE - masurarea puterii frigorifice la racirea de lichide. Cind racirea unui lichid este scopul final al instalatiei frigorifice atunci puterea frigorifica este cu adevarat utila. Pentru masurarea temperaturilor trebuie folosite termometre cu gradatii de zecimi de grad. Diferenta de temperatura nu trebuie sa fie sub 3°C. Temperaturile se masoara inainte si dupa sectorul de instalatie pentru care intereseaza puterea utila. Pompa de agent intermediar trebuie exclusa din zona de masurare. Debitul de lichid se poate masura volumetric, cu vase al caror volum este cunoscut si cu un cronometru.
Masurarea incepe dupa intrarea instalatiei in regim stabil de functionare, obisnuit dupa o jumatate de ora de functionare. Experimentarea trebuie sa se prelungeasca timp de maximum o ora, astfel incit sa nu existe variatii de temperatura nici in vaporii reci si nici in agentul intermediar. La sfirsitul experimentarii toate temperaturile trebuie sa aiba aceleasi valori cu temperaturile initiale. Daca apar asemenea variatii, trebuie ca diferenta sa nu se abata cu mai mult de 5% din valoarea medie. Se recomanda inregistrarea valorilor temperaturilor masurate pe hirtie milimetrica. Masurarea puterii frigorifice cu ajutorul unei sarcini false (abur, apa fierbinte, gaze calde, electricitate). La incalzirea cu abur se cintareste condensul, de aceea trebuie cunoscute starile aburului la intrarea in serpentina si a etapei la iesirea din elementul complementar.

 
Vaporizatoare frigorifice PDF Imprimare Email
Vitrine frigorifice second hand
Scris de claudia   
Joi, 04 Noiembrie 2010 12:30
VAPORIZATOARE FRIGORIFICE
Vaporizatoarele sunt schimbatoare de caldura in care are loc transferul de caldura de la mediul ce urmeaza a se raci la agentul frigorific. Dupa natura agentului racit, vaporizatoarele se clasifica in; vaporizatoare pentru racirea unui lichid; vaporizatoare pentru racirea unui gaz si vaporizatoare-congelatoare.
VAPORIZATOARE PENTRU RACIREA UNUI LICHID
Acestea pot sa raceasca lichidul prin imersia suprafetei de schimb de caldura in lichid sau prin circulatia lichidului de racit dintr-o parte in alta a vaporizatorului.
Vaporizatoare imersate. Sint cele mai vechi tipuri de vaporizatoare frigorifice, construite fie sub forma de serpentine, fie de. gratar. Vaporizatoare imersate cu serpentine. Se utilizeaza pentru agentii frigorifici miscibili cu uleiul (R 12 si clorura de metil) si. unde se impune o-viteza minima de circulatie a amestecului lichid cu vapori de agent frigorific in vederea intoarcerii in compresor a uleiului antrenat de agentul frigorific. Se utilizeaza pentru puteri frigorifice sub 20 kW. Constructiv aceste vaporizatoare sint cu serpentina in ac cu serpentina in spirala sau cu serpentina rectangulara. Realizarea unuia,din tipurile constructive este functie de suprafata de schimb de caldura si de puterea frigorifica. Se recomanda impartirea suprafetei vaporizatoarelor in circuite paralele, realizate cu serpentine din conducte trase fara sudura la care raportul dintre lungime si diametru trebuie sa aiba anumite valori, corespunzatoare unei caderi optime de presiune in serpentina, recomandindu-se pentru: clorura de metil.
Pentru puteri frigorifice mici se recomanda serpentina rectangulara plasata in bazinul de lichid Lichidul racit circula in mod natural printre serpentine. La puteri frigorifice mai mari se utilizeaza serpentina ac montata cu un compartiment al bazinului cu lichid de racit, circulatia lichidului realizindu-se fortat cu un agitator.

Element de vaporizator imersat cu gratar, tip Frigotehnica.
Vaporizatoare imersate gratar. Pentru agentii frigorifici amoniac si R 22 la puteri frigorifice mari, se folosesc vaporizatoare cu gratar, constituite din doua colectoare din conducte laminate fara sudura 7, intre care sint sudate conducte cü diametre mai mici 2 . Ele sunt alimentate prin gravitatie cu agent frigorific, prin intermediul unui separator de lichid, asezat la partea superioara a instalatiei. Lichidul este admis in colectorul inferior si vaporii sint aspirati din colectorul superior. Deoarece amoniacul si R 22 nu sunt miscibili cu uleiul in conditiile de vaporizare, acesta se poate elimina din vaporizator manual sau automat. Pentru aceasta se monteaza o conducta 3 la partea de jos a colectorului de amoniac si la partea de sus a acestuia pentru R 22. Constructia de gratar prezinta pericolul de rupere a sudurilor sub efectul tensiunilor interne din metal produse de variatiile temperaturii acestuia. Pentru impiedicarea acestor fenomene se recomanda constructii de tipul celor din structurile deja realizate. In tara noastra se construiesc vaporizatoare imersate cu gratar tip frigotehnica, avand suprafete de 5 ... 74 m, cu unul, doua, trei si patru panouri si cel de separator de lichid; 11—intrare agent intermediar; 72 — iesire agent intermediar; 13, 14 — intrare si iesire agent frigorific. Vaporizatoare cu conducte concentrice. Se utilizeaza foarte putin, deoarece, necesita la fiecare cot un sistem de demontare pentru curatirea conductelor. Se mai utilizeaza asemenea tipuri de vaporizatoare cu conducte din cupru, la care se evita sistemul de demontare. Vaporizatoare multitubulare orizontale. Acestea sint de constructie diferita functie de agentul frigorific si de miscibilitatea lui cu uleiul de ungere.
Vaporizatoare multitubulare orizontale pentru amoniac. Sint alcatuite dintr-o manta cilindrica cu un colector de vapori la aspiratia compresorului si un colector de ulei in partea de jos a mantalei. In interiorul mantalei sint doua placi tubulare si un fascicul de conducte mandrinate sau sudate pe aceste placi. Vaporizatorul are doua funduri compartimentate pentru realizarea de mai multe drumuri de circulatie pentru agentul lichid ce se raceste. Amoniacul vaporizeaza in spatiul intratubular si lichidul racit circula in conducte. Viteza lichidului in conducte se admite in general intre 0,8 si 1,4 m/s. Nu se admit cuprul si aliajele lui in constructia vaporizatorului pentru amoniac. Vaporizatoare multitubulare orizontale pentru R 12siR22. Vaporizatoarele multitubulare inecate se pot utiliza si pentru agentii halogenati, cu o serie de particularitati constructive. Conductele sint si din cupru cu djametrui mic si cu nervuri exterioare. Umplerea cu agent frigorific lichid se face pe o inaltime de aproximativ 0,6 din diametrul mantalei vaporizatorului pentru a preintimpina intrarea de lichid in compresor in urma fenomenului.
Nervurarea interioara a tuburilor unui vaporizator pentru agenti halogenati:
a — din doua tuburi concentrice, cu spirala tn spatiul inelar, pe unde circula agentul frigorific; 6 — din conducta cu nervuri in forma de stea din metal usor.
Vaporizator cu expansiune uscata pentru R12: 7 — manta; 2 — tuburi; 3 — placa tubulara ; 4—sicana; 5—capac; 6 — perete; 7 —intrare agent intermediar; S—iesire agent Intermediar; 9 —intrare agent frigorific; 10—iesire agent frigorific de spumare ce se produce la vaporizarea in prezenta uleiului. Dupa vaporizator se monteaza un supraincalzi tor de vapori.
Totusi la aceste vaporizatoare:existai pericolul colectarii unui strat de ulei la suprafata lichidului din cauza vitezei insuficiente a vaporilor de agent frigorific care sa antreneze si uleiul. Intrarea peliculei de ulei la suprafata agentului frigorific duce la reducetea profetului. de vaporizare si impiedicarea aducerii uleiului in compresor. De aceea se utilizeaza vaporizatoare cu functionare in regim uscat, la care agentul frigorific circula in interiorul conductelor, avind o viteza suficienta de antrenare si a uleiului de ungere spre compresor. Aceste tuburi, de tipul celor realizate pentru intensificarea transferului de caldura pot fi de doua tipuri constructive: cu conducte in U, racordate la un singur capat la o placa tubulara si cu conducte drepte racordate la ambele capete'in placi tübulare.
Aceste vaporizatoare sunt alimentate printr-un ventil termostatic, regulatoare cu flotor sau vane de injectie, fiind exclusa alimentarea prin gravitatie printr-un separator de lichid. In acest caz se recomanda conducte din cupru si aliajele

Vaporizatoare multitubulare verticale. Asemenea vaporizatoare sint caracterizate de coeficienti de transfer de caldura ridicati; dar. sint mai putin folosite, din cauza constructiei mai complicate fata de cele, orizontale.Acestea se pot utiliza in situatii in care nu se dispune de suficient spatiu pentru montaj. Constructiile acestui tip de vaporizator difera in functie de agentul frigorific, daca este pentru amoniac sau pentru freon.
Un vaporizator pentru amoniac, de tip frepaud cuprinde un fascicul tubular 7 ce inconjoara o coloana centrala si este cuprins intr-o manta cilindrica intre doua placi tubulare.
Deasupra fasciculului tubular se afla un separator de lichid 2, iar in partea dé jos distribuitorul de lichid 3. Pentru separarea picaturilor de lichid, in partea superioara este montat un deflector 4, care orienteaza lichidul spre coloana centrala. Agentul frigorific este alinentat prin acordul 70, iar vaporii sint aspirati prin racordul 7. Prin racordurile 8 are loc alimentarea cu agent intermediat. care circula cu. ajutorul sicanelor elicoidale 5, ceea ce intensifica transferul de caldura . Prin racordul 9 se elimina uleiul si racordurile 6 servesc la montarea indicatoarelor de nivel. Vaporizatorul functioneaza in regim umed, nivelul agentului frigorific lichid fiind mentinut constant in coloana centrala. Vaporizarea agentului frigorific se face in conductele de tip t. Vaporizatorul vertical pentru R 12, sistem Trepaud difera de vaporizatprul pentru, amoniac prin constructia fundurilor si a sicanelor. La acest vaporizator se realizeaza supraincalzirea vaporilor de agent frigorific pe care il aspira; compresorul. Vaporizatorul cu ploaie. Se utilizeaza pentru racirea unor lichide djn industria alimentara (lapte, bere, vin etc). Pe suprafata, exterioara a conductelor circula lichidul de racit, iar in conducte, agentul de racire. Acest racitor este impartit in doua trepte de racire: in prima treapta se utilizeaza apa de racire si in cea de-a doua, agentul frigorific care vaporizeaza. Fasciculul de conducte este in contact intim cu placile din otel inoxidabil pe care se scurge lichidul de racit, care se distribuie apoi printr-un bazin special conceput.


 
Componente ale instalatiei frigorifice PDF Imprimare Email
Vitrine frigorifice second hand
Scris de claudia   
Joi, 04 Noiembrie 2010 12:27
O instalatie frigorifica include in sistemul complex urmatoarele elemente:
— manometru diferential ce indica suprapresiunea uleiului in cutia de etansare fata de cea din carter;
— termometre pe conductele de aspiratie si refulare;
— indicatoare de nivel pentru uleiul din carter;
— ventile automate cu bile, pentru reglarea presiunii uleiului din sistemul de ungere si comanda oleohidraulica;
— presostat diferential pentru ulei, care in cazul aparitiei unor defectiuni in circuitul de ungere comanda oprirea compresorului;
— prcsostate de inalta si joasa presiune ce protejeaza compresorul impotriva solicitarilor;
— supape de siguranta care evita formarea de suprapresiuni inadmisibile in conductele de refulare.
Compresoarele rapide sint prevazute cu dispozitive oleohidraulice de reglare a puterii, prin blocarea in pozitie deschisa a supapelor de aspiratie de la 2, 4,. 6 sau 8 cilindri.
Supapele de aspiratie pot sa fie scoase din functiune prin mai multe metode, ca: deschiderea unei conducte scurtcircuitare intre refulare si aspiratie;
— blocarea supapelor de aspiratie in pozitia deschis, mentinand fie discurile de etansare distantate fata de scaun, fie supapa in intregime ridicata.
Ultimul sistem, cu toate pierderile de sarcina ce le introduce, se utilizeaza foarte mult la compresoarele policilindrice rapide din cauza realizarii simple. Ridicatorul de supapa si comanda acestuia difera la diverse tipuri de compresoare, fiind fie de tipul cu degete de ridicare a discurilor supapelor ori cu tije actionate mecanic, hidraulic sau de vapori aflati sub presiunea de condensare in functie de valoarea presiunii de aspiratie.

Tijele de actionare 5 pentru ridicarea supapelor de aspiratie 6 sint ridicate prin bucsa mobila 4 si coboara prin actiunea arcurilor fixate pe ele. Miscarea bucsei este realizata de un mecanism hidraulic cu ulei, montat in canalul de aspiratie al compresorului, construit din pistonul auxiliar fix 7, cilindrul auxiliar mobil 2 si resortul 3. In linia de actionare vine prin racordul 7 de la un distribuitor de ulei, alimentat la randul sau de pompa de ulei a compresorului. La oprirea compresorului cilindrul auxiliar se goleste de ulei si cilindrul 4 este impins de resortul 3 determinind deschiderea supapelor de aspiratie. Pornirea compresorului se realizeaza astfel in gol, mers care continua pina cind uleiul sub presiune de la distribuitor intra in cilindrul 2. Diagrama de functionare a cilindrului cu supapele de aspiratie blocate in pozitia deschis este reprezentata in distribuitorul de ulei si se fixeaza o valoare pentru presiunea de aspiratie printr-un ventil de reglaj. Cind presiunea de aspiratie scade sub presiunea fixata prin ventilul de reglaj, distribuitorul de ulei face legatura intre uleiul din cilindrul auxiliar si carter, compresorul lucrind astfel cu cea mai mica putere, unii din cilindrii acestuia lucrind in gol, cu supapele de aspiratie blocate intr-o pozitie simpla.


Cind presiunea de aspiratie creste peste valoarea fixata prin ventilul de reglaj al distribuitorului de ulei, uleiul sub presiune patrunde in cilindrul auxiliar 2 pe care il deplaseaza in jos si deblocheaza astfel supapele de aspiratie ; compresorul lucreaza in acest caz cu capacitate maxima. Un sistem similar de reglaj se utilizeaza si la compresoarele firmei.
Se prezinta un sistem de reglaj, utilizat la compresoarele Brissonneau si Lotz. La acestea supapele de aspiratie 4 sint deplasate prin pistoane actionate de vapori de agent frigorific ce se afla sub presiunea de condensare in inelul de dirijare 7, se afla un piston auxiliar 2, care la starea de repaus sau de capacitate maxima, se afla la punctul mort inferior sub actiunea resortului 3; la pornire sau la capacitate nula, pistonul 2 este impins in sus de catre vaporii de agent frigorific ce intra prin canalul de aspiratie 5, discurile supapelor fiind ridicate.
Comanda reglajului puterii frigorifice se face manual sau automat. Reglajul prin marirea spatiului vatamator se bazeaza pe faptul ca puterea frigorifica se poate reduce prin micsorarea gradului de livrare, iar micsorarea acestuia se obtine prin marirea spatiului vatamator. Pentru marirea spatiului vatamator se anexeaza o camera suplimentara la cavitatea cilindrului. Acest sistem utilizat mult in trecut la compresoarele de puteri mari, se foloseste rar in prezent la compresoarele frigorifice. Reglajul prin. variatia vitezei este utilizat rar, fiind si foarte scump. Prin variatia in trepte a turatiei compresorului poate fi reglata puterea frigorifica a acestuia in acest scop se folosesc motoare electrice cu rotorul in scurtcircuit si cu statorul prevazut cu doua-trei bobinaje, la care se face comutarea numarului de perechi de poli si deci turatiile se reduc invers proportional cu numerele 1, 2, 3, 4 etc.Metode de reglaj continuu. Sint metode mai dificile si costisitoare, ca urmare a dispozitivelor necesare. Reglajul prin variatia progresiva a vitezei se utilizeaza rar, exceptie facind compresoarele instalatiilor frigorifice montate pe vapoare si care sint antrenate prin motoare cu explozie, masini cu abur cu piston sau electromotoare de curent continuu. Reglajul prin laminarea vaporilor aspirati a fost utilizat de firma suedeza Stal si consta in laminarea vaporilor aspirati inainte de a intra in supapele de'aspiratie cu sisteme automate. La oprirea alimentarii cu vapori a compresorului supapele de aspiratie a cilindrului se pune in legatura cu spatiul de aspiratie prin ventile de retur, prin aceasta pierderile prin pompaj fiind foarte mici.

Se apreciaza ca pierderile energetice sint foarte, reduse. Firma Stal prefabrica numai 2/3 din numarul cilindrilor compresoarelor cu freon cu dispozitiv dereglaj, deci domeniul de reglaj este intre 100 si 33%, pentru a evita atingerea de viteze de scurgere a vaporilor prea mici si care sa nu faca posibila reintoarcerea uleiului in compresor, din vaporizator. Dispozitivul de laminare a aspiratiei este actionat oleohidraulic, in mod similar ca la sistemele York si Carrier. Reglajul prin inchidere iniirziata a supapelor de aspiratie. La aceasta faza discurile supapelor de aspiratie sint mentinute deschise pe o portiune a cursei de refulare cu ajutorul unor pistoane de actionare. Vaporii aspirati sint astfel refulati in canalul de aspiratie, pina cind discurile supapelor sunt inchise si cursa efectiva de comprimare poate sa inceapa. Comanda pistonului ce actioneaza asupra supapelor se face pneumatic, oleohidraulic sau tromagnetic. Valoarea presiunii de aspiratie comanda timpul de deschidere a supapelor de aspiratie si deci capacitatea de lucru a compresorului. Dupa acest principiu, lucreaza compresoarele firmei Borsig din Berlin care recomanda folosirea agentului frigorific insusi.

Reglajul dinamic a fost folosit pentru prima data de firma Suitzer, cand supapa 7 este deschisa prin forta resortului si se produce o scurgere de vapori din cilindru in canalul de aspiratie. Acesti vapori produc o presiune asupra clopotului, 2 care, in final, poate sa accentueze forta arcului si sa inchida supapele de aspiratie, incepind astfel o comprimare normala a vaporilor. Forta arcului se poate dicta cu ajutorul surubului 4. Prin racordul 5 se aspira vaporii reci in compresor. Reglajul prin trecerea de vapori comprimati din conducta de refulare si de aspiratie si cu sprit de lichid este o metoda de reglaj neeconomica. in conditiile de scadere a puterii frigorifice apare o diferenta de presiune intre refulare si aspiratie ce este sesizata de ventilul de reglaj VR care face ca M sa deschida si sa injecteze vapori calzi in conducta de aspiratie si deci in interiorul resortului aspira un debit minim necesar. Daca temperatura vaporilor aspirati creste peste limita admisibila, aceasta este sesizata de bulbul ventilului care deschide si injecteaza lichid in conducta de vapori, lichidul vaporizand si racind vaporii aspirati de compresor. Prin aceasta metoda poate fi reglata puterea compresorului intre 0 si 100%. Compresoare volumice rotative. Procesul de comprimare a vaporilor se realizeaza prin rotatia unui piston intr-un cilindru. Ele prezinta o serie de avantaje: dimensiuni si masa redusa ca urmare a turatiei ridicate, constructii foarte bine echilibrate, deci mers linistit, silentios si fundatii usoare, posibilitate de realizare de rapoarte de comprimare mari si ca urmare a lipsei supapelor de aspiratie, racire buna realizata prin injectarea de ulei in spatiul de comprimare.
 
Vitrine frigorifice second hand PDF Imprimare Email
Vitrine frigorifice second hand
Scris de claudia   
Marţi, 17 August 2010 09:08Furnizorii de vitrine frigorifice second hand se adreseaza magazinelor ce comercializeaza produse alimentare proaspete si congelate si nu au un capital foarte mare, incat sa-si permita achizitionarea unui produs nou.Beneficiind de experienta de peste 20 de ani a furnizorilor si a producatorilor, clientii pot achizitiona vitrine frigorifice second hand adaptate perfect oricarui tip de spatiu comecial, fie ca este un magazine redus ca dimensiuni, fie ca este un supermarket. Acest tip de vitrine frigorifice second hand sunt dimensionate perfect, astfel incat sa se adapteze oricarui spatiu si au un consum mic de energie, ceea ce va contribui la reducerea cheltuielilor.Din categoria vitrine verticale fac parte si aceste vitrine frigorifice second hand care au aceeasi functionalitate ca si cele noi. Special create pentru depozitarea alimentelor perisabile celebrele vitrine frigorifice second hand detin un design placut si sunt intr-o stare de functionare impecabila.
Indeplinesc diverse functii ca si cele noi, unele folosesc ca sistem de racire perdea de aer cu ventilatie, altele gheata si detin functia de dezghetare automata prin setare de la un termostat digital.Pentru achizitionarea unei vitrine frigorifice second hand clientii pot plati in rate sau integral, fiind necesara achitarea unui avans de minim 5% din contravaloarea produsului ales.
In cazul in care optati pentru plata integrala, unele firme ofera o reducere de 5% din pret, fara a include transportul si punerea in functiune a vitrinei.
 


Sondaje

Crezi ca vitrinele frigorifice au un pret accesibil?
 

Vizitatori Online

Avem 1 vizitator online

Adauga la retele sociale

Facebook Twitter Digg Delicious Stumbleupon RSS Feed 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com